Meester Bert Interim en freelance docent

Meester Bert, freelance leerkracht en muziekdocent

Heeft uw school een invalleerkracht nodig bij ziekte of zwangerschapsverlof? Of zoekt u extra ondersteuning voor uw docententeam? Meester Bert biedt de oplossing. Met flexibele inzet en brede ervaring voorkomt hij lesuitval en helpt hij de druk op uw team te verminderen.

Basisonderwijs

Muziekonderwijs

Met plezier

Overbelast uw team niet

Zonder de juiste ondersteuning kan uw schoolteam overbelast raken, wat kan leiden tot lesuitval en een verminderde kwaliteit van het onderwijs. Meester Bert helpt dit te voorkomen door snel en efficiënt in te springen waar nodig.

Meester Bert: een unieke combinatie van ervaring, pedagogiek en passie

Ervaring

Met meer dan 16 jaar ervaring in het basisonderwijs en muziekonderwijs, brengt Meester Bert een schat aan kennis en vaardigheden mee. Zijn flexibele inzet betekent dat hij snel kan inspringen waar nodig, waardoor lesuitval wordt voorkomen en de druk op uw team wordt verminderd.

Passie voor onderwijs

Meester Bert gelooft dat muziek een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Hij zet zijn passie voor muziek en onderwijs in om leerlingen op een leuke en toegankelijke manier te onderwijzen. Hij stimuleert nieuwsgierigheid en creativiteit, waardoor leerlingen leren met plezier en enthousiasme.

Pedagogisch sterk

Meester Bert heeft een sterke pedagogische en didactische achtergrond. Hij creëert een leeromgeving waarin leerlingen niet bang zijn om fouten te maken, maar juist leren van het proces. Dit stimuleert ‘faalplezier’ en bevordert het leren.

Bert Groothedde

Meester Bert is een gepassioneerde en ervaren leerkracht en muziekdocent. Hij heeft gewerkt op diverse scholen met verschillende onderwijstypen, zoals Montessori en Jenaplan.

Hij is PABO-bevoegd, heeft een 1e graads docent Muziek diploma en is flexibel inzetbaar.

Hij gelooft dat muziek een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en zet zich in om dit op een leuke en toegankelijke manier te onderwijzen.

"Leer wat je wilt en bereik wat je kunt"

Meester Bert’s motto is: “Leer wat je wilt en bereik wat je kunt.” Dit weerspiegelt zijn geloof dat onderwijs niet alleen gaat over het overbrengen van kennis, maar ook over het inspireren van leerlingen om hun eigen leerpad te ontdekken en te volgen.

Meester Bert (Groothedde) begon zijn onderwijsreis in 2005. Sindsdien heeft hij gewerkt met talloze scholen, leerlingen en collega-docenten, en heeft hij een schat aan ervaring en inzichten opgedaan. Zijn passie voor onderwijs en muziek heeft hem gedreven om altijd het beste uit zijn leerlingen te halen. Hij gelooft dat nieuwsgierigheid en ‘faalplezier’ de sleutel zijn tot leren en ontwikkeling.

In zijn lessen creëert Meester Bert een veilige en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen niet bang zijn om fouten te maken. In plaats daarvan worden fouten gezien als kansen om te leren en te groeien. Dit unieke concept van ‘faalplezier’ moedigt leerlingen aan om risico’s te nemen, nieuwe dingen te proberen en hun volledige potentieel te bereiken.

Meester bert interim freelance docent